PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D’UN NOU ESPAI CULTURAL EN VALENCIÀ A ALACANT.