Opressió i alliberament animal: necessitat, compromís i objectius