Butlleta digital

  Dades personals

  Nom*

  Cognoms*

  NIF*

  Telèfon*

  Adreça electrònica*

  Adreça de contacte (Carrer, número, pis, porta)*

  Localitat*

  Codi postal*

  Dades bancàries

  Número de compte IBAN*
  (ESxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx)

  Banc/Entitat

  Tipus de quota*

  Comentaris

  Introduiu el text mostrat
  captcha

  Les dades personals que ens faciliteu mitjançant de l'enviament d'aquest formulari de contacte seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'esdevindre membres de l'associació Casal Popular Tio Cuc.

  En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

  El període de conservació de les dades fins a la baixa del soci o sòcia, o bé la dissolució de l'associació, i en tot cas, per un màxim de 5 anys després d'aquests esdeveniments.

  Durant la tramitació de la reclamació, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, EL CASAL POPULAR TIO CUC podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

  Des del CASAL POPULAR TIO CUC, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

  En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: C/ Sant Leandre, 6, local esquerre, 03004 d'Alacant o mitjançant correu electrònic a info@casalpopulartiocuc.cat.