Butlleta digital

Dades personals

Nom*

Cognoms*

NIF*

Telèfon*

Adreça electrònica*

Adreça de contacte (Carrer, número, pis, porta)*

Localitat*

Codi postal*

Dades bancàries

Número de compte IBAN*
(ESxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx)

Banc/Entitat

Tipus de quota*

Comentaris

Introduiu el text mostrat
captcha

Les dades personals que ens faciliteu mitjançant de l'enviament d'aquest formulari de contacte seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'esdevindre membres de l'associació Casal Popular Tio Cuc.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades fins a la baixa del soci o sòcia, o bé la dissolució de l'associació, i en tot cas, per un màxim de 5 anys després d'aquests esdeveniments.

Durant la tramitació de la reclamació, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, EL CASAL POPULAR TIO CUC podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des del CASAL POPULAR TIO CUC, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: C/ Sant Leandre, 6, local esquerre, 03004 d'Alacant o mitjançant correu electrònic a info@casalpopulartiocuc.cat.