El Tio Cuc es declara espai lliure d’aparheid israelià