Xarrada: Miquel Grau; memòria, dignitat, justícia, veritat