Tret d’eixida a la celebració del centenari d’El Tio Cuc, el setmanari satíric que posa nom al Casal