RESUM DE L’ACTA DEL CASAL POPULAR TIO CUC DEL 9-8-2011