Presentació: revista "Caramella" i llibre "La cançó en valencià"