Presentació de la revista "Caramella" i el llibre "La cançó en valencià"