Miquel Grau: memòria, dignitat, justícia, veritat.