Interessant jornada al voltant de la Memòria Històrica