I de nou, la violència es torna a exercir per parlar en valencià.