El preu de la transició: Memòria política d’Alacant