Participa de l’exposició col·lectiva sobre l’Alacant de la transició!!