Egipte rere la barricada. Revolució i contrarrevolució més enllà de Tahir