Privacitat de dades

Responsable: Casal Popular Tio Cuc, CIF G54577465, adreça C/ Sant Leandre núm. 6, local esquerre, 03004 Alacant. info@casalpopulartiocuc.cat

Finalitat: Donar a conèixer l'activitat del Casal Popular Tio Cuc així com respondre a qualsevol consulta realitzada mitjançant aquesta pàgina web. El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació entre les parts i, un cop finalitzada, per un màxim de 5 anys.

Legitimació: Tractem les seves dades en el marc de la navegació de l'usuari mitjançant la nostra web o d'un contacte, subscripció o consulta amb la nostra entitat mitjançant el correu electrònic o els formularis de contacte. El contacte electrònic amb l'usuari per a la comunicació d'informacions relatives a l'activitat del Casal Popular Tio Cuc es basarà en l'interès legítim de la nostra entitat. Si no desitja rebre comunicacions informatives i promocionals per via electrònica o telefònica sobre activitats del Casal Popular Tio Cuc, feu-nos arribar un correu a info@casalpopulartiocuc.cat o a l'adreça C/ Sant Leandre núm. 6, local esquerre, 03004, Alacant.

Cessions de dades: No es preveuen

Drets de l'usuari: En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD (UE) 216/679, dirigint-se a: un info@casalpopulartiocuc.cat o a l'adreça C/ Sant Leandre núm. 6, local esquerre, 03004, Alacant.

Procedència: Les dades personals són obtingudes directament de l'interessat. Per a contactes mitjançant el formulari de contactes, les dades que s'arrepleguen són l'adreça electrònica i el nom de l'usuari. En el cas del formulari de registre com a soci, les dades són: nom de l'usuari, adreça postal i electrònica, telèfon de contacte, DNI i dades bancàries per al pagament de quotes.

Transferència internacional: Durant la vostra vinculació amb el Casal Popular Tio Cuc i estrictament per la gestió de les vostres dades personals, la nostra entitat podrà emprar programari per desar-les als EEUU. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE- EUA.