Avís legal

Totes i cadascuna de les pàgines web accessibles baix el domini casalpopulartiocuc.cat i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de l'associació Casal Popular Tio Cuc, amb CIF G54577465, adreça C/ Sant Leandre núm. 6, 03004 Alacant.

L'accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s'ha d'efectuar d'acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.La pàgina web del Casal Popular Tio Cuc pot contenir enllaços a pàgines de terceres parts que el propi Casal Popular Tio Cuc no pot controlar constantment. Per tant, la nostra associació no pot assumir responsabilitats pels continguts que apareguen en pàgines de tercers.

Els continguts que apareixen al nostre web són propietat exclusiva del Casal Popular Tio Cuc o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció i emmagatzemament pública total o parcial, ha de tindre el consentiment exprés del Casal Popular Tio Cuc.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que el Casal Popular Tio Cuc ofereix mitjançant del seu lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels formularis inclosos a aquest web, les seues dades seran incorporades i seran tractades pels fitxers del Casal Popular Tio Cuc amb la finalitat de poder garantir el bon funcionament de la nostra associació, respondre a les consultes i incorporar nous socis al nostre col·lectiu.

Així mateix, informem de la possibilitat d'exercir les drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant l'enviament d'un correu electrònic info@casalpopulartiocuc.cat o a l'adreça: C/ Sant Leandre núm. 6, local esquerre, 03004, Alacant.